Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Semnătura compusă POSDRU


           Program multi-regional
           de studii masterale
           în domeniul eActivități
design eSTART
PORTAL
PROIECT
PROMOVARE
STUDENŢI
                  

Studenti > Home

Selecție pentru programul pilot de specializare în eActivități:
e-Afaceri, e-Guvernare, e-Media, e-Sănătate
sesiunea septembrie 2012


Oferta educaţională
: 100 de locuri, câte 25 în cadrul fiecarei universități partenere: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Transilvania din Braşov, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea "Politehnica" din Timişoara.

Avantaje
:

 • Unicul program post-universitar în eActivităţi din România;
 • Program de studii de actualitate, cu caracter practic şi orar flexibil;
 • Program derulat în regim IFR – învăţământ cu frecvenţă redusă
 • Dezvoltat în parteneriat de către 4 universităţi de prestigiu din ţară: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Transilvania din Braşov, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea "Politehnica" Timişoara;
 • Certificare comună, în baza unui Certificat de absolvire, recunoscut de către parteneri;
 • Alocarea de burse tuturor participanţilor la programul pilot.


Condiții de admitere
: candidații admiși trebuie să fie studenți la un program de masterat din România

Criterii de selecție
: evaluarea dosarului și interviu în limba română

Documente necesare înscrierii
:


Locul și modalitatea de depunere a dosarelor diferă în funcţie de universitatea parteneră în cadrul căreia se doreşte urmarea programului
:

 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: se acceptă dosare în format fizic sau dosare în format electronic

  Dosarele în format fizic se depun la: str. Constantin Daicoviciu, nr.15, sala 431, Cluj-Napoca, între 09:30 și 16:30

  Dosarele în format electronic se transmit prin e-mail la adresa estart@com.utcluj.ro
  (dosarul va conține 1 arhivă cu 3 fișiere în format pdf, reprezentând cele 3 documente necesare înscrierii)

 • Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca: Facultatea de Stiințe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60, sala 322

 • Universitatea Transilvania din Braşov: str. Politehnicii nr.1 (corp N), sala N II 12

 • Universitatea "Politehnica" din Timișoara: se acceptă dosare în format fizic sau dosare în format electronic

  Dosarele în format fizic se depun la: Centrul de eLearning, Bd. Vasile Pârvan, nr. 2, corp ELECTRO, etaj II, sala B226, între 09:00 și 17:00

  Dosarele în format electronic se transmit prin e-mail la adresa marian.bucos@cm.upt.ro
  (dosarul va conține 1 arhivă cu 3 fișiere în format pdf, reprezentând cele 3 documente necesare înscrierii)


Calendarul selecției
:

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca:
Sesiunea septembrie 2012:
17 - 24 septembrie: depunerea / transmiterea dosarelor
26 - 28 septembrie: desfășurarea interviurilor
  1 - 04 octombrie: afișarea rezultatelor și confirmarea locurilor

Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca 
Sesiunea septembrie 2012:
Perioada de inscriere: 17-24 septembrie, sediul FSEGA-UBB, sala 322, intre orele 9.00-13.00.
Interviu: 26 septembrie ora 9.00, sala 322.
Rezultate finale: 4 octombrie 2012.

Universitatea Transilvania din Brasov
Sesiunea septembrie 2012:
17 - 24 septembrie: depunerea dosarelor (de luni până vineri între orele 9 și 16,30; sâmbătă între orele 10 și 13)
26 - 28 septembrie: desfășurarea interviurilor 
1 - 4 octombrie: afișarea rezultatelor și confirmarea locurilor

Universitatea "Politehnica" din Timisoara
Sesiunea septembrie 2012:
17 - 24 septembrie: depunerea dosarelor (de luni până vineri între orele 9:00 și 17:00)
26 septembrie: desfășurarea interviurilor 
1 - 4 octombrie: afișarea rezultatelor și confirmarea locurilor

Sesiunea octombrie 2012:
27 septembrie - 04 octombrie: depunerea dosarelor (de luni până vineri între orele 9:00 și 17:00)
5 octombrie: desfășurarea interviurilor 
6 - 8 octombrie: afișarea rezultatelor și confirmarea locurilor

Perioada de derulare a programului pilot: octombrie 2012 - septembrie 2014

logo eSTART

Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Seminar - Analiza cadrului normativ pentru acreditarea şi funcţionarea programului de studii masterale multi-regionale
1/21/2011
Workshop - Competenţele specialistului în platforme şi servicii electronice
3/2/2011
26-30 septembrie 2011: selecţia grupului-ţintă pentru programul pilot eSTART
9/20/2011
Programare interviuri de selecţie pentru programul de specializare în eActivităţi
9/28/2011
Afişarea rezultatelor selecţiei pentru programul pilot de specializare în eActivităţi
9/29/2011
4 ocupaţii din domeniul eActivităţi introduse în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR)
1/5/2012

© 2010 eSTART. Toate drepturile rezervate

puzzle eSTART
Adresa: str. Constantin Daicoviciu, 15, RO-400020, Cluj - Napoca, România | Tel.: (+40) 264 - 202204/401309 | Fax.: (+40) 264 - 596896 |
 
E-mail: estart@com.utcluj.ro |
Web: www.estart.utcluj.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția Uniunii Europene sau Guvernului României.
puzzle eSTART