Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Semnătura compusă POSDRU


           Program multi-regional
           de studii masterale
           în domeniul eActivități
design eSTART
PORTAL
PROIECT
PROMOVARE
STUDENTI
                  

eStart > Obiective

 Content Editor

Obiectivele proiectului

Obiectivul general:

Crearea de noi oportunităţi de învăţare și profesionalizare prin dezvoltarea unui program de studii la nivel de master în domeniul eActivități (e-Afaceri, e-Guvernare, e-Media, e-Sănătate) coordonat de mai multe universități, într-un cadru de cooperare interuniversitară la nivel multi-regional și utilizând noile tehnologii informaționale în procesul de educație.

Obiective specifice:

Obiectivul general este urmărit prin următoarele obiective specifice:

  • dobândirea la nivel instituţional de competenţe, proceduri şi metodologii pentru promovarea, implementarea și organizarea programelor de studii universitare de master dezvoltate în mod colaborativ la nivel multi-regional și administrate, atât ca management, cât și ca activități educaționale pe baza suportului oferit de noile tehnologii informaționale;
  • realizarea unei structuri deschise de organizare şi funcţionare a programului de master centrat pe student, care să permită accesul flexibil (timp, locaţie, curriculă) la procesul educaţional folosind tehnologia informației și a comunicării;
  • descrierea competenţelor profesionale şi transversale, precum și implementarea unui curriculum corespunzător, pentru un domeniu în plină expansiune: e-Activităţi (cu specializările: e-Afaceri, e-Guvernare, e-Media, e-Sănătate), respectând cerințe de calitate;
  • oferirea programului de studii de masterat prin intermediul unei platforme educaționale integrate on-line, având la bază conceptul inovativ "blended-learning" şi sisteme inteligente de evaluare şi monitorizare a activităților didactice, în vederea urmăririi calității;
  • derularea unui program pilot de formare utilizând procedurile (modul flexibil de organizare), metodologia, materialele educaţionale şi tehnologia implementată împreună cu crearea unei comunităţi virtuale în domeniul e-Activităţi.

Obiective transversale:

  • egalitate de şanse
  • inovaţie în tehnologia informației și a comunicațiilor
  • abordare interregională.

© 2010 eSTART. Toate drepturile rezervate

puzzle eSTART
Adresa: str. Constantin Daicoviciu, 15, RO-400020, Cluj - Napoca, România | Tel.: (+40) 264 - 202204/401309 | Fax.: (+40) 264 - 596896 |
 
E-mail: estart@com.utcluj.ro |
Web: www.estart.utcluj.ro
 
puzzle eSTART