Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Semnătura compusă POSDRU


           Program multi-regional
           de studii masterale
           în domeniul eActivități
design eSTART
PORTAL
PROIECT
PROMOVARE
STUDENTI
                  

eStart > Home

eSTART - Program multi-regional de studii masterale în domeniul eActivităţi

 

Proiectul are ca obiectiv general crearea de noi oportunităţi de învăţare, formare şi perfecţionare la nivel de master având la bază o abordare multi-regională prin dezvoltarea unui program de studiu axat pe utilizarea noilor tehnologii TIC şi a abordărilor inovative din domeniu (medii colaborative) în procesul de organizare, predare şi funcţionare, în concordanţă cu procesul Bologna. Programul va fi pilotat în vederea formării de profesionişti în domeniul utilizării, realizării, implementării şi dezvoltării e-serviciilor, e-activităţilor, e-aplicaţiilor precum şi a platformelor şi tehnologiilor aferente.

logo eSTART

Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Workshop “Tehnologii educaționale moderne în dezvoltarea programelor de studiu blended-learning”
10/22/2012
Afişarea rezultatelor selecţiei pentru programul pilot de specializare în eActivităţi
9/29/2011
Programare interviuri de selecţie pentru programul de specializare în eActivităţi
9/28/2011
26-30 septembrie 2011: selecţia grupului-ţintă pentru programul pilot eSTART
9/20/2011
Workshop - Competenţele specialistului în platforme şi servicii electronice
3/2/2011
Attachment
Seminar - Analiza cadrului normativ pentru acreditarea şi funcţionarea programului de studii masterale multi-regionale
1/21/2011
4 ocupaţii din domeniul eActivităţi introduse în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR)
5/1/2012

 Link-uri

Notes
http://www.fonduri-ue.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro 
http://www.utcluj.ro
Site-ul Universității Tehnice din Cluj-Napoca
http://www.unitbv.ro
Site-ul Universității Transilvania din Brașov
http://www.ubbcluj.ro
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
http://www.upt.ro
Site-ul Universității "Politehnica" din Timișoara

© 2010 eSTART. Toate drepturile rezervate

puzzle eSTART
Adresa: str. Constantin Daicoviciu, 15, RO-400020, Cluj - Napoca, România | Tel.: (+40) 264 - 202204/401309 | Fax.: (+40) 264 - 596896 |
 
E-mail: estart@com.utcluj.ro |
Web: www.estart.utcluj.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția Uniunii Europene sau Guvernului României.
puzzle eSTART