Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
  
                
 
 
 
Skip Navigation Links
Despre proiect
Activități proiect
Parteneri proiect
Program formare
Program mentorat
Platforma DidaTEC
 
 
Skip Navigation Links
Documente
Galerie media
Galerie video
Calendar
 
 
 
 
Video Happy flow AUTOR
Video Happy flow TUTORE
Video Happy Flow MENTOR
VIDEO Happy flow
PARTICIPANT CLASĂ FORMARE
VIDEO ACCES CLASĂ VIRTUALĂ
 

 
 
 

Programul de mentorat DidaTec își propune să îmbunătățească coeziunea corpului de specialiști și calitatea relațiilor în colectivul didactic, să faciliteze formarea unor legături constructive între cadrele didactice debutante și cadrele didactice cu experiență.

Programul are drept public țintă cadre didactice din instituțiile de învățământ superior tehnic din România care se încadrează în una dintre următoarele categorii:

 • cadre didactice debutante titulare (sau doctoranzi cu normă întreagă) cu vârsta sub 35 de ani (primii 5 ani ai carierei didactice) – pentru poziția de mentorat/debutant

 • cadre didactice cu experienţă de predare de cel puţin 10 ani, cu gradul didactic de profesor universitar sau conferenţiar – pentru poziția de mentor.

Cadrele didactice selecționate pentru poziția de mentor vor urma, în perioada 01.03.2012-31.05.2012, un program de formare mentori cu o durată de 32 ore ce include:

 • 3 sesiuni față în față cu un formator cu următoarele tematici:

  • Strategia şi modul de funcţionare a programului de mentorat Didatec  (2 ore)

  • Ghidul participantului la programul de mentorat Didatec” (4 ore)

  • Facilități platformă Didatec pentru activități de mentorat și organizare proces mentorat“ (4 ore)

 • studiu individual: realizare plan de mentorat individualizat pentru fiecare cadru didactic debutant îndrumat (20 ore)

 • evaluare (2 ore)  

Procesul de formare/dezvoltare profesională a cadrelor didactice debutante se va derula pe durata unui an de zile (01.06.2012 - 31.05.2013), sub formă de întâlniri periodice (sesiuni) între mentor și mentorat/debutant și parcurgerea etapelor stabilite în planul de mentorat. 

Specificul activităților derulate pe parcursul celor 16 sesiuni cuprinde prezentarea și discutarea elementelor administrative instituționale, proiectarea curriculară, dezvoltarea de materiale didactice noi, testarea diverselor strategii de predare, identificarea de acțiuni menite să contribuie la dezvoltarea departamentului, facultății și universității.

Etapă

Descriere

Număr de sesiuni

Etapa administrativă

În această etapă mentorul și debutantul vor discuta aspecte administrative ale vieții universitare

2 întâlniri

Proiectare curriculară

Include aspecte specifice dezvoltării unei noi discipline (elaborarea fișei  disciplinei, analiză mediu economic sau a cercetărilor recente în domeniul disciplinei pentru stabilirea competențelor de dobândit etc.). 

Disciplina va acoperi un volum de:

 • 4 cursuri (având un suport scris de 35-40 de pagini),

 • 1 activitate de laborator sau seminar

 • 8 ore de studiu individual pentru studenți.

4 întâlniri

 

Dezvoltarea materialelor didactice

Debutantul realizează sub supravegherea mentorului materialele didactice pentru disciplina aleasă și asistă la activitățile de predare ale mentorului.

Etapa include și activități specifice îmbunătățirii abilităților pedagogice ale cadrului didactic debutant.

 

4 întâlniri

Testarea strategiilor alese

Mentorul asistă la activitățile de predare ale cadrului didactic debutant și oferă feedback.

4 întâlniri

Îmbunătățirea activității departamentului și dezvoltare personală

Mobilități în străinătate pentru cadrele didactice debutante cu integrarea experienței dobândite în propuneri de îmbunătățire a activității și actualizarea resurselor bibliografice ale departamentului cu minim 2 articole; realizarea planului de dezvoltare a carierei.

2 întâlniri

Programul de mentorat Didatec va oferi cadrelor didactice debutante competențe legate de:

 • dezvoltarea capacităților de predare a cunoștințelor și însușirea de competențe tehnice într-o abordare educațională centrată pe student;

 • comunicare și relaționare;

 • folosirea tehnicilor moderne în educație;

 • managementul carierei didactice;

 • planificarea, organizarea şi evaluarea activităților didactice.

Pe lângă beneficiile aduse debutanților în cariera didactică, programul de mentorat va avea un impact și la nivel instituțional:

 • direct, prin creșterea calității procesului didactic în toate componentele acestuia: planificare, elaborare, organizare și evaluare;

 • indirect, prin componenta de dezvoltare de noi materiale didactice care va contribui la actualizarea și îmbunătățirea ofertei academice.

Participarea la programul de mentorat este subvenționată pe întreaga durată de derulare (15 luni - mentori, 12 luni - debutanți) prin burse lunare echivalente cu 300 RON/lună.

Condiții de participare

Candidații pentru participarea la programul de mentorat Didatec se vor organiza în echipe formate dintr-un cadru didactic cu experiență (candidat la poziția de mentor) și 4 cadre didactice tinere (candidate la poziția de debutant). Criteriile de eligibiliate sunt următoarele:

 • pentru poziția de mentor:

  • cadru didactic universitar din învățământul superior tehnic titular,  cu experiență de cel puțin 10 ani;

  • gradul didactic de profesor universitar sau conferențiar.

 • pentru poziția de debutant:

  •  cadru didactic universitar din învățământul superior tehnic titular (sau doctorand cu normă didactică), cu experiență de cel mult 5 ani;

  • vârsta sub 35 de ani (persoane născute după data de 1 ianuarie 1977).

Număr de locuri disponibile

Universitatea (Rol și denumire)

Număr echipe

Nr echivalent mentori

Nr echivalent debutanți

CO: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

14

14

56

P1: Universitatea Transilvania din Brașov

5

5

20

P2: Universitatea “Politehnica” din Timișoara

10

10

40

CS1: Universitatea de Nord Baia-Mare

3

3

12

CS2: Universitatea Tehnică de Construcții București

3

3

12

CS3: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

3

3

12

CS4: Universitatea din Oradea

3

3

12

CS5: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

3

3

12

CS6: Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

3

3

12

CS7: Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş

3

3

12

Documente necesare înscrierii

Fiecare echipă candidată pentru participarea la programul de mentorat Didatec va depune un dosar unic format din:

 • CV-uri în format EUROPASS + anexe  (descarcă aici);

 • Fă chestionar parteneriat mentor - debutanți avizată de directorul de departament (descarcă aici).

Criterii de evaluare

 • Fișă chestionar parteneriat mentor-debutanți;

 • Interviu: candidații pentru poziția de debutant vor pregăti o prezentare a domeniului pentru care se dorește dezvoltarea unei noi discipline cu evidențierea experienței științifice deținute. Candidații pentru poziția de mentor vor susține prezentarea debutantului prin completări care vizează experiența proprie și relevanța acesteia în completarea experienței deținute de debutant în domeniul noii discipline.

Calendarul selecției

Partener

Depunere dosare

Desfășurare interviuri

Anunțare rezultate

UTCN

descarcă aici

Str. C-tin Daicoviciu, nr. 15, sala 431

1 feb – 22 feb 2012

(11:00-15:00)

Tel: 0264 – 401 309

Coordonator local: Conf.dr.ing. Bogdan Orza

 

 

 

 

23 feb  - 25 feb.2012

 

 

 

26 feb 2012

 

 

 


Search
 Link-uri utile
Fondurile Structurale și de Coeziune în România 
Alte programe cofinanțare
Fondul Social European în România 
Cofinanțarea proiectului
UTCN 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
UniTBv 
Universitatea Transilvania din Brașov
UPT 
Universitatea ”Politehnica” din Timișoara
UBM 
Universitatea de Nord din Baia Mare
UTCB 
Universitatea Tehnică de Construcții București
UTI 
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
UO 
Universitatea din Oradea
ULBS 
Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
USV 
Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava
UPM 
Universitatea "Petru Maior" din Târgu-Mureș
 
 Ultimele anunțuri
Invitatie workshop “Integrarea tehnologiilor IT&C în procesul didactic universitar”Attachment 
10/15/2013 10:57 AM 
 
Prezentare program FORMARE etapa a2aAttachment 
3/12/2013 1:13 PM 
 
DidaTEC si EBEC 
11/16/2012 6:24 PM 
 
Rezultate program de mentoratAttachment 
3/1/2012 8:18 PM 
 
Rezultate program formareAttachment 
3/1/2012 8:13 PM 
 
Mai multe...
© 2010 DidaTec. All rights reserved.
 
Adresa: str. Constantin Daicoviciu, 15, RO - 400020 Cluj-Napoca, ROMANIA | Tel.: (+40) 264 - 202204 / 401309 | Fax: (+40) 264 - 596896 | E-mail: didatec@com.utcluj.ro | Web: www.didatec.utcluj.ro