Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
  
                
 
 
 
Skip Navigation Links
Despre proiect
Activități proiect
Parteneri proiect
Program formare
Program mentorat
Platforma DidaTEC
 
 
Skip Navigation Links
Documente
Galerie media
Galerie video
Calendar
 
 
 
 
Video Happy flow AUTOR
Video Happy flow TUTORE
Video Happy Flow MENTOR
VIDEO Happy flow
PARTICIPANT CLASĂ FORMARE
VIDEO ACCES CLASĂ VIRTUALĂ
 

 
 
 

”Unicul program de formare în blended-learning, tehnologii educaționale moderne și utilizarea TIC în procesul didactic din România, dedicat în exclusivitate cadrelor didactice din domeniul pregătirii inginerești.”

Programul de formare DidaTec își propune să aducă un plus de calitate și competitivitate învățământului superior tehnic și ingineresc din România prin punerea la dispoziția cadrelor didactice a mijloacelor, tehnicilor și tehnologiilor necesare modernizării procesului didactic. Astfel, persoanele implicate în acest program vor dobândi noi competențe de creștere a interactivității cursurilor predate și a relației cu studenții. Participarea în programul DidaTec se va concretiza în transformarea materialelor educaționale din format fizic, cu interactivitate scăzută și posibilitate de utilizare și evaluare a impactului asupra studenților destul de limitată, în materiale în format electronic, cu posibilități extinse de utilizare și evaluare interactivă.

Din punct de vedere profesional, câștigul cadrelor didactice este dublu: competențele dobândite vor simplifica munca de predare și evaluare la catedră și în același timp vor ajuta la structurarea lucrărilor academice în conformitate cu cele mai noi rigori de publicație.Dintre beneficiile programului de formare DidaTec, primul este cel al competențelor dobândite, precum:

 •       Aplicarea instrumentelor şi tehnologiilor informaţiei și comunicării în procesul didactic în scenarii de tip blended-learning și e-learning pentru domeniul științelor inginerești; 

 •       Exemplificarea și utilizarea principalelor funcționalități oferite de platforma informatică a proiectului DidaTec și, respectiv, a universităților partenere ;

 •       Proiectarea și dezvoltarea unui material de curs în format electronic, pe specificul formării de tip blended-learning și e-learning;

 •       Proiectarea și dezvoltarea unui material suport pentru aplicații în format electronic, pe specificul formării de tip blended-learning și e-learning pentru domeniul științelor inginerești;

 •       Evaluarea activității studenților cu ajutorul instrumentelor și facilităților oferite de platforma informatică a proiectului DidaTec șI, respectiv, a universităților partenere.

Alte avantaje ale programului de formare DidaTec și participării în cadrul acestuia:

 •       Unicitatea programului, DidaTec fiind singurul program de formare din România dedicat în exclusivitate cadrelor didactice din domeniul pregătirii inginerești;

 •       Omogenitatea programului, prin viziunea unitară asupra modului de realizare a materialelor didactice în format electronic, dezvoltată cu participarea celor mai importante 10 instituții de învățământ superior tehnic din țară;

 •       Utilizarea unei platforme informatice suport pentru derularea activității didactice, comunicare și schimb de resurse educaționale (atât între cadrele didactice, câte și între acestea și studenți), comună celor 10 universități participante;

 •       Creșterea atractivității și a interesului studenților pentru disciplină, ca urmare a îmbunătățirii interactivității acesteia ;

 •       Posibilitatea utilizării multiple în viitor a materialelor didactice dezvoltate (derulare activități didactice cu studenții, organizare de training-uri profesionale, publicare etc.)

 •       Obținerea unei burse lunare pe perioada derulării programului (9 luni)

Condiții de participare:

Cadru didactic universitar din învățământul superior tehnic, posesor al unui portofoliu didactic (CD/DVD și/sau biblioraft cu materialul didactic și științific utilizat ca suport pentru cursul cu a cărui fișă de disciplină participă la programul de formare).

Număr de locuri disponibile în seria I de formare (1 martie 2012 – 30 noiembrie 2012) :

CO - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 61
P1 - Universitatea Transilvania Brașov 25
P2 - Universitatea ”Politehnica” Timișoara 60
CS1 - Universitatea de Nord Baia Mare 22
CS2 - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti 22
CS3 - Universitatea „Gheorghe Asachi” Iaşi 22
CS4 - Universitatea din Oradea 22
CS5 - Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu 22
CS6 - Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 22
CS7 - Universitatea “Petru Maior” Târgu-Mureş 22

Criterii de evaluare :

 • Evaluare dosar înscriere

 • Interviu

Documente necesare înscrierii (Dosar):

 • CV educațional în format EUROPASS (model)

 • Chestionar de competențe completat integral și semnat (formular)

 • Fișa disciplinei pentru care candidatul dorește să realizeze toate materialele în format electronic. Candidații care nu sunt titulari de disciplină prezintă acordul scris al titularului disciplinei. (exemplu)

 • Chestionar de competențe completat integral și semnat (formular)

 • Lista materialelor preliminare suport pentru disciplina propusă (declarație tip)

 

Documente suport pentru interviu:

 • CD/DVD + biblioraft cu materialul didactic/științific preliminar

Calendarul selecției:

Partener Depunere dosare Desfășurare interviuri Anunțare rezultate

CO - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Str. C-tin Daicoviciu, nr. 15, sala 431

16 ian – 3 feb 2012

(11:00-15:00)

Tel: 0264 – 401 309

Coordonator local: Conf.dr.ing. Bogdan Orza

Str. Memorandumului, nr. 28, sala 120

9 – 13 feb 2012

(09:30-13:30)

Anunțare rezultate și confirmare locuri:

13 feb 2012

P1 - Universitatea Transilvania Brașov

Rectorat, camera 116

20 ian-11 feb 2012

Coordonator local: Prof.dr.ing. Mihai Romanca

Str. Nicolae Bălcescu, nr. 56, corp KB, sala KB 6

15 feb 2012

(ora 9.00)

Anunțare rezultate și confirmare locuri:

17 feb 2012

P2 - Universitatea ”Politehnica” Timișoara

Descarcă pliantul

Coordonator local: Prof.dr.ing. Radu Vasiu link link

CS1 - Universitatea de Nord Baia Mare

Facultatea de Inginerie

9 ian – 2 feb 2012

(10:00 -14:00)

Responsabil: Conf.dr.ing. Mihai Bănică

Str. Dr. Victor Babeș, nr. 62A, sala L18

6-8 feb 2012

(10:00-14:00)

Anunțare rezultate:

10 feb 2012

Confirmare locuri:

Decanatul

Facultății de Inginerie

13 feb 2012

(10:00-14:00)

CS2 - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

9 ian – 3 feb 2012

(10:00 -14:00)

Responsabili:

Facultatea CCIA - Conf. Oana Luca,

Facultatea de Hidrotehnică - Conf. Mircea Teodorescu,

Facultatea de Instalații - Prof. Rodica Frunzulică,

Facultatea CFDP - Prof. Carmen Bucur,

Facultatea de Geodezie-Asist. Andreea Jocea

Sala Consiliu Hidrotehnică, etaj 1

08 feb 2012

(ora 9:00)

Anunțare rezultate:

10 feb 2012

CS3 - Universitatea „Gheorghe Asachi” Iaşi

9 ian – 3 feb 2012

(12:30 -14:30)

Responsabil local: Conf.dr.ing. Irina Lungu
4 - 6 feb 2012

Anunțare rezultate și confirmare locuri:

13 feb 2012

CS4 - Universitatea din Oradea

Str. Universităţii, nr.1,

pav.B, etaj II, sala B 215

9 ian – 3 feb 2012

(12:00 -14:00)

Responsabil local: Prof.dr.ing. Cornelia Gordan
7 - 9 feb 2012

Anunțare rezultate și confirmare locuri:

13 feb 2012

CS5 - Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu

Responsabil local: Prof.dr.ing. Ioan P. Mihu 7 - 10 feb 2012

Anunțare rezultate și confirmare locuri:

13 feb 2012

CS6 - Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Responsabil local: Prof.dr.ing. Alin Potorac 7 - 10 feb 2012

Anunțare rezultate și confirmare locuri:

13 feb 2012

CS7 - Universitatea “Petru Maior” Târgu-Mureş

Facultatea de Inginerie

 Str. N. Iorga, nr. 1, sala A401

9 ian – 3 feb 2012

(12:00 -14:00)

Responsabil local: Prof.dr.ing. Mircea Dulău
7 - 10 feb 2012

Anunțare rezultate și confirmare locuri:

13 feb 2012

Search
 Link-uri utile
Fondurile Structurale și de Coeziune în România 
Alte programe cofinanțare
Fondul Social European în România 
Cofinanțarea proiectului
UTCN 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
UniTBv 
Universitatea Transilvania din Brașov
UPT 
Universitatea ”Politehnica” din Timișoara
UBM 
Universitatea de Nord din Baia Mare
UTCB 
Universitatea Tehnică de Construcții București
UTI 
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
UO 
Universitatea din Oradea
ULBS 
Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
USV 
Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava
UPM 
Universitatea "Petru Maior" din Târgu-Mureș
 
 Ultimele anunțuri
Invitatie workshop “Integrarea tehnologiilor IT&C în procesul didactic universitar”Attachment 
10/15/2013 10:57 AM 
 
Prezentare program FORMARE etapa a2aAttachment 
3/12/2013 1:13 PM 
 
DidaTEC si EBEC 
11/16/2012 6:24 PM 
 
Rezultate program de mentoratAttachment 
3/1/2012 8:18 PM 
 
Rezultate program formareAttachment 
3/1/2012 8:13 PM 
 
Mai multe...
© 2010 DidaTec. All rights reserved.
 
Adresa: str. Constantin Daicoviciu, 15, RO - 400020 Cluj-Napoca, ROMANIA | Tel.: (+40) 264 - 202204 / 401309 | Fax: (+40) 264 - 596896 | E-mail: didatec@com.utcluj.ro | Web: www.didatec.utcluj.ro